Home

Gezinsopvang baby's en peuters

In de gezinsopvang van baby's en peuters wordt het kind opgevangen door een of meerdere onthaalouders in een gezinswoning, huiselijk en kleinschalig. In de gezinsopvang is het aantal kinderen dat gelijktijdig kan aanwezig zijn beperkt tot maximaal 8.

De meeste onthaalouders zijn aangesloten bij een dienst voor onthaalouders. Deze diensten bieden, als organisator van gezinsopvang (en soms ook groepsopvang), ondersteuning aan de onthaalouders, organiseren vorming voor de onthaalouders, regelen allerlei administratieve taken gelinkt aan de kinderopvang, zijn de verantwoordelijke van het kwaliteitsbeleid, enz. Ouders hebben zowel contacten met de onthaalouder (opvang, dagelijkse contacten) als met de dienst (plaats zoeken, administratie, overleg). 

De prijs voor de opvang bij een onthaalouder die is aangesloten bij een dienst voor onthaalouders is wettelijk geregeld en houdt rekening met het inkomen.

Na de inwerkingtreding van het decreet houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters zullen de onthaalouders aangesloten bij een dienst moeten beschikken over een vergunning en dus aan diverse vergunningsvoorwaarden voldoen.

Interesse in een job als onthaalouder? Ga dan zeker een kijkje nemen op www.ikwordonthaalouder.be